Jump to content

ⵙⵓⴷⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵙⵓⴷⴰⵏ
Sudan
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵙⵓⴷⴰⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ

ⵙⵓⴷⴰⵏ (ⵙ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ:السودان, ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ:Sudan) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴳ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]