Jump to content

4 (ⴰⵎⴹⴰⵏ)

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
← 3            4            5 →
ⴽⴽⵓⵥ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2030405060708090100
ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⵎⴹⴰⵏⵏⴰⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⴷⴰⵎⴹⴰⵏ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵙⴼⴽⴰ
ⵉⵙⵎ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴽⴽⵓⵥ
ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ 4 (ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ)
ⵉⵎⴹⴰⵏⵏ ⵉⵕⵓⵎⴰⵏⵏ IIII

4 (ⴽⴽⵓⵥ)ⵓⵎⵎⵉⴷ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⵉⴹⴼⵔⵏ 3 ⵉⵣⵡⵓⵔ ⵉ 5.

ⴰⵎⵎⵔⵏⵉ ⵏ ⵓⵣⴰⵎⵓⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴳ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⵓⵖⴰⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵥⵔ ⴰⵍⵜⵓ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]