Jump to content

ⴼⵕⵓⵏⵚ 3

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ 3
ⵉⴱⴰⵢⵏ ⵖ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 1992
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⴼⵕⵓⵏⵚ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ
ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⴱⴰⵔⵉⵣ
ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ 1080i (HDTV)
ⴰⵏⴰⵡ ⵜⵉⵍⵉⵥⵔⵉ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ

ⴼⵕⵓⵏⵚ 3 (ⵙ ⵜⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ: France 3) ⵏⴰⵖⴷ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ 3, ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵢⵓⵏ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ. ⵜⴳⴰ ⵣⵖ ⵜⴰⴽⴱⴰⵏⵜ ⵏ ⴼⵕⵓⵏⵚ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ. ⴰⴽⵍⵍⵓ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵙ ⵜⴼⴽⴰ ⵍⴳⵔⵓⴱ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵉⴳⴰⵜ ⴰⵥⵔⵡⴰⵍ. ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⴰⴷ ⴰⵔⵜⵥⵔⴰⵢ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵣⵣⵉ ⵉ ⵉⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵏ ⵍⴼⵔⴰⵊⵊⵜ, ⵡⵉⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ, ⴷ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ. ⵜⴱⴷⴰ ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⴰⴷ ⵣⴳ 31 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 1972 ⵙ ⵍⵉⵙⵎ ⵏ ⴼⵕⵓⵏⵚ ⵔⵉⵊⵢⵓⵏ 3 "France Régions 3 (FR3)", ⴷ ⵉⵜⴱⵓⴷⵍⴰⵙ ⵍⵉⵙⵎ ⴰⵙⵙ ⵏ 3 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 1992 ⵙ ⴼⵕⵓⵏⵚ 3.[1]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "Création d'une société holding dont France 2 et France 3 seront les filiales" [archive]