ⵉⵖⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵕⵓⴹⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵉⵖⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵕⵓⴹⵜ ⵉⵖⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵕⵓⴹⵜ (ⵙⵉ ⵜⵍⴰⵜⵉⵏⵜ: scapula «ⴰⵖⵕⵓⴹ») ⵎⵉⴷ omo- (ⵙ ⵜⵓⴳⵔⵉⵡⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ, ⵙⵉ ⵜⴳⵔⵉⴽⵜ: ὠμοπλάτη, ⵉⵙⵎ ⵓⴷⴷⵉⵙ ⵙⵉ ὦμος « ⴰⵖⵕⵓⴹ » ⴷ πλάτη « ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⴰⴼⵍⵡⴰⴹ ») ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵉⵖⵙⵙ ⴰⴼⵍⵡⴰⴹ, ⵜⴰⴳⵓⴳⴰ ⴷ ⵖⵓⵔⵙ ⴰⵎⴰⵖⵏⵓ ⴰⵎⴽⵕⴰⴹ.

ⵓⴷⵎ ⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵉⵖⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵕⵓⴹⵜ ⴰⵥⵍⵎⴰⴹ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]