Jump to content

ⴷⵓⵔⵔⵉⵙ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴷⵓⵔⵔⵉⵙ
ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰ

⠀⠀
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰ
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵓⵔⵔⵉⵙ
ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ UTC+1
UTC+2 (ⴳ ⴰⵏⴱⴷⵓ)
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
Map
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ 338.30 ⴽⵎ²
ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ 0 ⵎ
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 113 249 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⵉⵖ (2011)[1]

ⴷⵓⵔⵔⵉⵙ (ⵙ ⵜⴰⵍⴱⴰⵏⵉⵜ: Durrësi) ⵏⵖⴷ ⴷⵓⵔⵉⵙ, ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴷ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⴳ ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰ, ⵜⴰⴳⴳⵓⴳ ⴼ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⵉⵔⴰⵏⴰ ⵙ 33 ⴽⵎ. ⵜⵎⵙⵔⵙⵍ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 627 ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵔⵔⵉ ⴰⴳⵜⵉⴽ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⴽⵓⵔⵏⵉⵜ ⴷ ⴽⵓⵔⵙⵉⵔⴰ ⵙ ⵍⵉⵙⵎ ⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⵎⵏⵓⵙ.

ⵥⵕ ⴰⵡⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "Censusi i popullsisë dhe banesave/ Population and Housing Census–Tiranë 2011" (PDF), El Tiempo.