Jump to content

ⴰⴱⵛⵛⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵙⵏⴳⵣⵎⵜ ⵏ ⵓⴱⵛⵛⵉ

ⴰⴱⵛⵛⵉ (ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ : ⵉⴱⵛⵡⴰⵏ ⵏⵖ ⵉⴱⵛⵛⵉⵜⵏ) ⵏⵖ ⴰⵃⵜⵜⵉⵔ, ⴰⴱⵜⵜⵛⵓⵏ ⵏⵖ ⴰⴱⵛⵛⵓⵏ ( ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ : فرج) ⵉⴳⴰ ⵜⴰⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⵜⴰⴱⵕⵕⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵔⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵜⵎⵜ.

ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]