Jump to content

27 (ⴰⵎⴹⴰⵏ)

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
← 26            27            28 →
ⵢⴰⵏ
21 22 23 24 25 26 27 28 29
2030405060708090100
ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⵎⴹⴰⵏⵏⴰⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⴷⴰⵎⴹⴰⵏ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵙⴼⴽⴰ
ⵉⵙⵎ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⴰ
ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ 27 (ⴰⵎⵏⵣⵓ)
ⵉⵎⴹⴰⵏⵏ ⵉⵕⵓⵎⴰⵏⵏ XXVII

27 (ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⴰ) ⴷ ⵓⵎⵎⵉⴷ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⵉⴹⴼⵕⵏ 26 ⵉⵣⵡⵓⵔ ⵉ 28.

ⴰⵎⵎⵔⵏⵉ ⵏ ⵓⵣⴰⵎⵓⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴳ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⵓⵖⴰⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵥⵥⵕ ⴰⵡⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]