Jump to content

ⵟⴰⵔⴰⴱⵍⵓⵙ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵟⴰⵔⴰⴱⵍⵓⵙ
Tripoli
طرابلس

32°53′14″N 13°11′29″E / 32.88722°N 13.19139°E / 32.88722; 13.19139
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵍⵉⴱⵢⴰ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵟⴰⵔⴰⴱⵍⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵄⴰⴱⴷⵔⵔⴰⵡⵓⴼ ⴱⵉⵜⵍⵎⴰⵍ
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ 1,126,000 (2014)
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ

ⵍⵡⵉⴱ ⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ

https://web.archive.org/web/20120109061450
http://tlc.gov.ly/ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]