Jump to content

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵜⵓⴱⴰⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⴰⵜⵓⴱⴰⵜ (ⵙ ⵜⴻⵜⵓⴱⴰⵜ: ⵇⵓⵎ /qom/ ⵏⵖ ⵇⵓⵎⵍⴰⵇⵜⴰⵇ /qomlaqtaq/) ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵡⴰⵢⴽⵓⵔⴰⵏⵜ ⴷⴰ ⵜⵜ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ 25000 ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴰⵔⵊⵓⵏⵜⵉⵏ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵛⴰⴽⵓ ⴼⵓⵔⵎⵓⵙⴰ 25000 ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ, ⵉⵍⵉⵏ ⵖⵓⵔⵙ ⵉⵎⵙⵙⵉⵡⵍⵏ ⵢⴰⴹⵎⴹⵏ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴱⴰⵔⴰⴳⵡⴰⵢ ⴷ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⴱⵓⵍⵉⴼⵢⴰ[1].

ⵜⵉⵔⵔⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵜⵓⴱⴰⵜ[2],[3]
Majuscules A C Ch D E Gu H I J L Ll M N Ñ
Minuscules a c ch d e gu h i j l ll m n ñ
Majuscules O P Q Qu' R S Sh T U V X Y ʼ
Minuscules o p q qu' r s sh t u v x y ʼ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. Ceria et Sandalo, 1995, p. 169-170.
  2. coleccion.educ.ar
  3. Messineo et Manelis 2005