ⵛⴰⴽⵉⵔⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵛⴰⴽⵉⵔⴰ
Shakira
ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵓⵙⵎⵉⴷ Shakira Isabel Mebarak Ripoll
ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ 2 ⴱⵕⴰⵢⵕ 1977
ⴱⴰⵔⴰⵏⴽⵢⴰ, ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ
ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵔⵜ • ⵜⴰⵣⴼⴼⴰⵏⵜ • ⵜⴰⵎⴰⵔⴰⵜ ⵏ ⵉⵖⵏⵏⵉⵊⵏ • ⵜⴰⵙⵎⴷⴰⵢⵜ • ⵜⴰⵙⴳⴱⴰⵔⵜ ⵏ ⴰⵡⴰⵍ
ⴰⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵔⴼⵓ 1990 - ⵖⵉⵍⴰ
ⴰⵙⴳⵎⴹ

ⵛⴰⴽⵉⵔⴰ ⵉⵣⴰⴱⵉⵍ ⵎⵉⴱⴰⵔⴰⴽ ⵔⵉⴱⵓⵍ (ⵜⵍⵍⵓⵍ ⴳ 2 ⴱⵕⴰⵢⵕ 1977) ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵔⵜ ⵜⴰⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵉⵜ, ⵜⵍⵓⵍ ⴳ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴱⴰⵔⴰⵏⴽⵢⴰ, ⴷ ⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⴰⵖⵏⵏⵉⵊ ⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉ.[1][2] ⵜⴱⴷⴰ ⴰⵣⴻⵎⵎ ⴹⵓⵕⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵟⵟⴰⴼ 13 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⵓⵏⵉ ⵎⵢⵓⵣⵉⴽ ⵓⵏⵜⵔⵜⵉⵏⵎⵏⵜ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "La noche en que Shakira fue la reina de la música latina". BCC News.
  2. "Shakira Birthday: From Beautiful Liar To Loca, 5 Hit Songs By The Queen Of Latin Music!". S.G.E.