Jump to content

ⵕⵓⵎⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵙ ⵕⵓⵎⴰ

ⵕⵓⵎⴰ (ⵙ ⵜⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵜ: Roma), ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ, ⵉⵣⴷⵖ ⴳⵉⴳⵙ 2,877,215 ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏⵏⵙ 1,285 ⴽⵎ².

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]