Jump to content

ⵔⵢⴰⵍ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵔⵢⴰⵍ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ
Real Madrid (ⵜⵚⴱ)
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵔⵢⴰⵍ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ
ⵓⵎⵍⴰⵍ
ⵉⵙⵎ ⵓⵎⵎⵉⴷ Real Madrid Club de Fútbol (ⵜⵚⴱ) [1]
ⴰⴼⵔⵉⵙⵎ Los Blancos (ⵓⵎⵍⵉⵍⵏ)
Los Merengues (ⵉⵎⵉⵔⵉⵏⴳⵉⵢⵏ)
Los Vikingos (ⵉⴼⴰⵢⴽⵉⵏⴳⵏ)[2]
ⴰⵙⴳⵣⵍ Real, RM, RMA, RMD
ⴰⵙⵖⵔⵙ 6 ⵎⴰⵕⵚ 1902[3]
ⴰⵙⵓⵔⴰⵙ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵙⴰⵏⵜⵢⴰⴳⵓ ⴱⵉⵔⵏⴰⴱⵢⵢⵓ
ⵉⵙⴳⴳⵉⵡⴰⵔ 81,044[4]
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ  ⴼⵍⵓⵔⵉⵏⵜⵉⵏⵓ ⴱⵉⵔⵉⵣ
ⴰⵙⵍⵖⵎⴰⵢ  ⴽⴰⵔⵍⵓ ⴰⵏⵛⵉⵍⵓⵜⵉ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ  ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ
ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⵉⴱ http://www.realmadrid.com/

ⴰⵙⴰⴳⵔⴰⵡ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ (ⵙ ⵜⵙⴱⵏⵢⵓⵍⵜ : Real Madrid Club de Fútbol), ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴰⵡⴷ ⵙ ⵔⵢⴰⵍ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ ⵏⵖ ⴷ ⵖⴰⵙ ⵙ ⵔⵢⴰⵍ. ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ ⴳ ⵜⵎⵓⴰⵔⵜ ⵏ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ.

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. https://web.archive.org/web/20141104231126/http://www.lfp.es/liga-bbva/real-madrid
  2. https://web.archive.org/web/20141015132338/http://ligadecampeones.com/los-vikingos-arrasan-europa-98430/
  3. http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/en/1202730681095/noticia/Noticia/Real_Madrid_turns_106_(I).htm
  4. http://www.realmadrid.com/en/santiago-bernabeu-stadium