ⴰⴳⴰⴷⵉⵣ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⴳⴰⴷⵉⵣ

ⵜⵉⵎⵣⴷⵉⴷⴰ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵣ
ⴰⵎⵙⵉⴷⴳ: 16°58′0″N 7°59′0″E / 16.96667°N 7.98333°E / 16.96667; 7.98333
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵉⵊⵔ
ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⴳⴰⴷⵉⵣ
ⴰⵏⴱⴱⴰⴹ ⵖⵉⵙⴰ ⴼⵍⵜⵓ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 118244 (2012)
ⴰⵙⴳⴷ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ

ⴰⴳⴰⴷⵉⵣ ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵏⵏⵉⵊⵔ.ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵇⵕⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵏⵏⵉⵊⵔ, ⵜⵍⴰ 110,497 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⴷⴰⵜ ⴰⵙⵙⵉⴹⵏ ⵏ 2012, ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵣ.


ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]