Jump to content

ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ:ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵉⴱⴷⴷ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵅⴼ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⵔⵙⴰⵍ:
ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵜⴳⴰ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⵓ
ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵜⴳⴰ ⴰⵙⴰⵎⵓ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵉⴱⵉⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ, ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵙⴰⵖⵓⵍ ⵉⵔⴰ ⴰ ⵜⵜⵢⴰⴽⴽⴰⵙ. ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵓⵔ ⵜⴳⵉ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵢⵉⵏ, ⵉⵔⵉⵎⵏ ⵏⵖ ⵉⵙⴼⵙⵉⵜⵏ ⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵏ, ⵎⴽ ⵓⵔ ⵜⴳⵉ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵏ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵎⴽⵏⵏⴰ ⴳⴰⵏⵜ.
ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵜⴱⴷⴷ ⵅⴼ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏⵜ
ⵜⴱⴷⴷ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵅⴼ ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⵉⵔⴰⵡⵙⴰⵏⵏ: ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵍⴰ ⵎⴰⵙⴷ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⵏⵟⵟⴰⴼ ⵓⵔ ⵏⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⵡⵙⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵏⴰⴷ ⴱⵍⴰ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ.ⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⴷ ⴰⴷ ⴼⴽⵉⵏ ⵜⵜ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⴼⵔⵓ ⵏⵏⵙ , ⴷ ⵓⵙⵏⴽⴷ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵅⴼ ⵙⵏⵜ ⵡⴰⵔ ⴰⵎⵛⴽⴷ ⴷ ⴽⵔⴰ ⴳⵉⵙ ⵏⵜⵜ. ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⴷ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⵜⵓⵥⵍⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⴰⵎⴽⵏⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ , ⵉⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⴽⵏⴰⵙ ⵅⴼ ⴰⵡⵔⵙⴰⵏ, ⴷⴰ ⵜⵍⵓⵖⵓ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⵓⵏⴼⵓ ⴷ ⵓⵙⵀⵏⵏⴰ ⵙⵔⵙ ⴰⵍⴱⵓⴹ:ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⵎⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵜ ⵏⵖ ⴰⵍⴱⵓⴹ:ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⴼⵔⵓⵔⵉⵜⵏ ⴳ ⵜⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵎⴹⴽⴰⵕ ⴷ ⴹⴼⵓⵕ ⵜⵎⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⵙⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵔⴰⵢ.
ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜ ⴷ ⵣⵎⵔⵏ ⵎⵉⴷⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⴷ ⴰⵔⵔⴰⵏ ⴳⵉⵙ.ⴰⵙⴰⵎⵓ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵙⵉⵏ ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ : ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵊⵏⵓ ⵏ "ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⴰⵡ ⴰⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⴼ ⵏⵥⴹⴰⵕ ⴰ ⵜⵉⴷ ⵏ ⴼⵙⵔ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵉⴷ ⵜⵓⴳⵍⵜ.

ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵏⴷ ⵎⴰⵙⴷ ⴽⵓ ⴰⵎⴰⵔⵔⴰ ⵉⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⴼⵍ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ, ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏⵏⴽ ⵖⵉⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⴼⵍ ⵏⵏⵖ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⵎ ⵏⵏⵖ ⴰⵣⵣⵔⴰⵢ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⴷ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⴱⴹⵓ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⴷ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵍⵉ ⵜⴹⴼⴰⵕ ⵜⵜ. ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴰⴽⵉⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⵙⵔ ⴷ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵙⵏⴽⵉⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵓⵔ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵊⵏⵓ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ.

ⵉⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⵖⵏⵏ ⵙ ⵓⵛⵍⵓⵍⴼ ⵏ ⵓⵎⵙⴳⴷⴰⵍ

ⴰⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ ⵏⵏⴽ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵓⵔ ⴷⵉⵙⵏ ⵜⵎⵛⴰⵛⴽⴰⴷ. ⵙⵙⵕⵡⵓ ⴷ ⴰⵏⴼ ⵉ ⵜⵏⵎⴳⵍⴰ ⴷ ⵜⵏⴰⴱⵕ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏⵖ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ. ⴰⵔⵎ ⴰⴷ ⵜⵍⴽⵎⴷ ⵉ ⵓⵎⵛⴰⵛⴽⴷ ⴷ ⵜⵉⵜⵉⴷ ⵅⴼ ⵉⵎⵏⵖⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ, ⴷ ⵇⵇⵉⵎ ⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵔⴰⵔⴰⵜⵉⵏ, ⴷ ⴽⵯⵜⵉ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⵍⵍⴰ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 5230 ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ, ⵙⵙⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵏⵏⵉⵜ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⴷ ⵓⵖⴰⵍ ⵜⵜ, ⴷ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵙⴱⵉⴹⵕⴷ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵎⵎⴰⵍⴷ ⴰⵎⵏⴰⴷ ⵏⵏⴽ. ⴳ ⴰⵙⴱⵔⵔⴽ ⴷ ⴰⵔ ⵜⵉⵔⵉⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ.

لويكيبيديا قواعد نقاش: احترم زملاءك وإن اختلفت معهم. كن مؤدبًا وتجنب تعارض المصالح والتهجمات الشخصية أو التعميمات. حاول الوصول للتوافق وابتعد عن حروب التحرير والتزم بقانون الاسترجاعات الثلاثة، وتذكر أن عدد مقالات ويكيبيديا العربية 2 444 فهناك الكثير مما يمكن العمل عليه ومناقشته. واعمل بنية حسنة وافترض حسن نية الآخرين ولا تعرقل ويكيبيديا لتثبت وجهة نظرك، وكن متقبلاً للآخر ومرحبا.
ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵓⵔ ⵜⵍⴰ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⵉⵎⵜⵜⴰⵖⴰⵍⵏ

ⴰⴱⵍⴰ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵜⵙⵉⵍⴰ ⴰⴷ. ⵟⵟⴼ ⵜⵉⵔⵔⵓⴳⵣⴰ ⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ, ⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ, ⵓⵔ ⵜⵣⵓⵛⵛⵍ ⵜⴰⵎⴷⴷⴰⵡⵜ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵜⴳⴰ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵖ. ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴰⵙⵙⵉⴷ ⴰⵏⵣⴳⵓⵎ ⵉⴳ ⵜⵀⵍⴽⴷ ⴽⵔⴰ ⴱⵍⴰ ⵏⵏⵉⵜ,ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵔ ⵖⴰⵎⴰⵏ ⴷⴰⵔⵏⵖ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⴼ ⵓⵔ ⵜⵙⴽⵔⴷ ⴽⵔⴰ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵀⵔⵛⵏ ⵉ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏⵏⵖ. ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏⵏⴽ ⴰⴽⴽⵯ ⵔⴰⴷ ⵜⵖⴰⵎⴰ ⵉ ⵜⵙⵓⵜⵉⵏ ⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵛⴽⴷ.

ليس لويكيبيديا قوانين صارمة غير الأسس الخمسة هذه. كن جريئًا في تحرير وتعديل ونقل المقالات. فالكمال غير مفروض رغم سعينا له. لا تقلق إن أفسدت بدون قصد، فكل النسخ السابقة للمقالة محفوظة؛ لذا لن تضر بويكيبيديا أو تخرب محتوياتها بشكل لا يمكن إصلاحه. تذكر أن ما تكتبه هنا يحفظ لأجيال.