Jump to content

ⴰⵙⴳⴷ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵉⵣⴰⵎⵓⵍⵏ ⵏ ⵉⵙⴳⴷⴰⵏ

ⴰⵙⴳⴷ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: religion) ⴷ ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⴽⵜⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵎⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⴰⵔ ⵜⵜⴼⵍⴰⵙⵏ ⵎⴷⴷⵏ.

ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]