Jump to content

ⴰⵍⴱⵓⴹ:ⵉⵙⵎⵍⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
(ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⴷ ⵙⴳ ⴰⵍⴱⵓⴹ:Coord)
ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ

ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ

[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵜⴳⵉⵎ ⵉⵙⵎⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰ, ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⵙⵙⵎⵔⵙⴰⵜ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵜⵥⵔⵔⴰⵎ ⴳ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⴰⴷ.

ⴰⴷ ⵏⴰⵔⴰ: {{ⵉⵙⵎⵍⴰⵏ|29|42|00|N|9|43|37|W}}

ⴰⴷ ⴰⵖ ⵢⵓⵎⴰⵏ: 29°42′00″N 9°43′37″W / 29.70000°N 9.72694°W / 29.70000; -9.72694